สวัสดีครับ ผมชื่อ จักรกริสน์ 

ด้วยประสบการณ์การทำงานควบคุมงาน     แนะนำแนวทางการซ่อมแซมโครงสร้างชำรุดเสียหาย และออกแบบอาคาร  ให้กับโรงพยาบาล ผมรับงานออกแบบโครงสร้างอาคาร   ได้แก่ บ้าน  อาคารพาณิชย์ โกดัง สถานพยาบาล  การเสริมกำลังโครงสร้างอาคาร ในลักษณ์งานไม่ประจำ ด้วยความชอบและประสบการณ์การทำงานด้านนี้กว่า 10 ปี ผมยินดีให้คำปรึกษาไม่ว่าท่านจะเป็นลูกค้าผมหรือถามเพื่อเป็นข้อมูลก็ตาม

สามัญวิศวกรโยธา สย.11667

 

engineering syndrome home cover work

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อใช้บริการกับเรา

บริการของเรา

ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง

วิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม 3 มิติ และเขียนแบบก่อสร้าง อ้างอิงตามมาตรฐานและกฎหมาย โดยวิศวกรโยธาระดับสามัญวิศวกร

ควบคุมงานก่อสร้าง

ด้วยประสบการณ์การกำกับควบคุมงานก่อสร้าง อาคารสาธารณะและอาคารขนาดใหญ่ ทำให้เราให้คำแนะนำกับเจ้าของอาคารได้อย่างมืออาชีพ

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา