สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อใช้บริการกับเรา

บริการของเรา

ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง

วิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม 3 มิติ และเขียนแบบก่อสร้าง อ้างอิงตามมาตรฐานและกฎหมาย โดยวิศวกรโยธาระดับสามัญวิศวกร

ควบคุมงานก่อสร้าง

ด้วยประสบการณ์การกำกับควบคุมงานก่อสร้าง อาคารสาธารณะและอาคารขนาดใหญ่ ทำให้เราให้คำแนะนำกับเจ้าของอาคารได้อย่างมืออาชีพ

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

สถานที่ตั้งสำนักงาน